Fotky sú spomienky, ktoré si treba chrániť. Áno, máme ich bezpečne v počítači, ale teraz by som chcela rozprávať o tých, ktoré majú naše babky v zásuvke v sekretári. Veru, tieto staré fotky majú obrovskú hodnotu. Ako citovú, tak aj hodnotovú. Koľkí sa môžu chváliť tým, že majú fotky starých, či prastarých rodičov?

Doma si môžeme vytvoriť stenu predkov, kde si tieto fotky môžeme zavesiť spolu s novými, a takto si vytvoriť rodostrom. Ak chcete šetriť miestom, alebo máte viac podobných obrázkov, dá sa ich zarámovať aj, ako jeden väčší obraz, z pasparty sa vyrežú okienka, do ktorých sa vložia tieto obrázky.
Staré fotky, ak boli zarámované, sa dajú prerámovať. Fotky môžu byť poškodené, preto používame paspartu, najlepšie vo farbe starej fotky. S oválne vyrezanou paspartou sa dá vyzdvihnúť starožitný ráz obrazu.
Aj keď je fotka čierno biela  nie je pravidlo, že musí ísť do čiernej lišty, fotky takto strácajú život sú smutné. Ale zmenou rámu môžeme docieliť inú atmosféru fotky .
Je dnes veľa talentovaných ľudí ktorý si vedia z fotky vytvoriť obraz maľovaný. Také či onaké , fotky sú vždy krásne vytvárajú čaro domova   a jedinečnosť steny.