Kto sme

Spoločnosť Ing.Virágová Ildiko – Hollywood Art s.r.o dbá na dodržiavanie zásad spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujete, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

 

Ing.Virágová Ildiko – Hollywood Art s.r.o.
8.mája 28
Bratislava 82106

IČO: 35 918 195
DIČ: 2021942626
IČ DPH: SK 2021942626

1. Zákonnosť a transparentnosť spracúvania

Vaše údaje spracúvame zákonným spôsobom, pričom sme prijali všetky vhodné opatrenia so zámerom poskytnúť Vám potrebné informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Pred poskytnutím osobných údajov ste informovaní o tom, aké osobné údaje nám odovzdávate, ako dlho budú spracovávané, ako je s nimi nakladané, že nebudú poskytnuté tretím stranám a ste informovaní aj o právach, ktoré v súvislosti s takýmto spracovaním máte.

2. Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje z kontaktných formulárov

V kontaktnom formulári na našej stránke môžete požiadať o viac informácií o našich produktoch či službách. Z tohto titulu a preto, aby sme Vám mohli danú informáciu poskytnúť, spracovávame tieto informácie:

 • Meno
 • E-mail

Osobné údaje z kontaktných formulárov pre odber noviniek

V kontaktnom formulári na našej stránke môžete požiadať o zasielanie noviniek týkajúcich sa našich produktov a služieb. Z tohto titulu a preto, aby sme Vám mohli danú informáciu poskytnúť, spracovávame tieto informácie:

 • E-mail

Neplnoletí

Nespracovávame osobné údaje ani neposkytujeme naše služby osobám mladším ako 16 rokov. V prípade, že takáto osoba má záujem o poskytnutie našich produktov alebo služieb, realizácia právnych úkonov na našej stránke musí podliehať súhlasu rodiča alebo právneho zástupcu.

Štatistické údaje prezeranosti stránok

Ak navštívite naše verejne prístupné stránky, nezhromažďujeme o Vás žiadne osobné údaje, ktoré by mohli slúžiť na určenie konkrétnej osoby. Ukladané údaje sú anonymné a sú to:

 • Anonymizovaná IP adresa
 • Webové stránky, ktoré u nás navštívite
 • Dátum a doba trvania návštevy našich stránok
 • Nastavenia a typ prehliadača
 • Operačný systém

Údaje za účelom vytvorenia objednávky

Za účelom vytvorenia objednávky uchovávame tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán ste Vy. Prístup k údajom majú len oprávnené osoby a tieto údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov.

Ukladané údaje sú anonymné a sú to:

 • Krstné meno
 • Priezvisko
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefón

Ak navštívite naše verejne prístupné stránky, nezhromažďujeme o Vás žiadne osobné údaje, ktoré by mohli slúžiť na určenie konkrétnej osoby. Ukladané údaje sú anonymné a sú to:

 • Anonymizovaná IP adresa
 • Webové stránky, ktoré u nás navštívite
 • Dátum a doba trvania návštevy našich stránok
 • Nastavenia a typ prehliadača
 • Operačný systém

Minimalizácia údajov

Osobné údaje, ktoré od Vás získavame sú primerané účelu, relevantné a sú obmedzené na taký rozsah, ktorý je nevyhnutný pre sprostredkovanie služby či produktov, prípadne pre informovanie.

Správnosť a aktuálnosť údajov

Údaje sú podľa potreby a na základe Vašich informácií aktualizované a vždy budú opravené alebo vymazané, pokiaľ nie sú z hľadiska relevantnosti správne.

3. Spôsob spracovania osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Údaje sú spracovávané čiastočne automatizovane a čiastočne manuálne. Nachádzajú sa na zabezpečených serveroch v rámci EÚ a nie sú prenášané ani poskytované tretím stranám a mimo EÚ.

Osobné údaje sú prenášané zakódovane certifikátmi SSL. Spracovanie dát prebieha prostredníctvom výpočtovej techniky a je chránené v súlade s aktuálnymi technickými možnosťami s ohľadom na mieru rizika ich zneužitia.

Prístup k údajom majú len oprávnení a poučení zamestnanci a sprostredkovatelia. Zaväzujeme sa, že s údajmi nakladáme tak, aby sme zamedzili zneužitiu, poškodeniu, strate či zničeniu týchto údajov a všetky osoby prichádzajúce do styku s údajmi sú poučené o nutných technických a organizačných opatreniach, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli viesť k takýmto činom prípadne by ohrozili bezpečnosť Vašich údajov.

4. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame po dobu poskytovanie služby (poskytnutie informácií, noviniek) alebo počas doby platnosti zmluvy, ktorou Vám poskytujeme službu či produkty alebo kým nepožiadane o výmaz Vašich osobných údajov.

Za účelom vytvorenia objednávky uchovávame tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán ste Vy. Prístup k údajom majú len oprávnené osoby a tieto údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov.

5. Pre aké účely Vaše osobné údaje uchovávame

Ak prejavíte záujem o informácie o našich produktoch či službách, o novinkách o našich produktoch a službách či o máte záujem o naše konkrétne služby alebo produkty, evidujeme tieto osobné údaje za účelom poskytnutia týchto informácií alebo za účelom plnenia týchto záväzkov a služieb.

Obmedzenie účelu

Vaše údaje sú spracovávané len za účelmi spomenutými priamo pri ich získavaní (a v tomto dokumente) a nebudú spracované na iné účely.

6. Vaše práva nad svojimi údajmi

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom
 • Práva na opravu
 • Práva na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Svoje práva si môžete uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@ramovanie.sk.

Upozorňujeme Vás, že práva na zmazanie Vašich údajov môžu byť obmedzené zákonnou povinnosťou o uchovávaní údajov. Okrem toho si môžu podľa zákona vyžiadať dané údaje súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo iné zákonom určené úrady.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

7. Zodpovednosť

Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie týchto zásad spracovania a ochrany osobných údajov a je pripravená tento súlad preukázať kompetentným subjektom.

 

Používanie Cookies

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies

Na našich stránkach využívame:

Funkčné cookies, analytické cookies, cookies pre zlepšenie výkonu webu a marketingové cookies.

Funkčné cocokies – sú nevyhnutné a zabezpečujú základnú funkcionalitu nášho webu.

Analytické cookies – používame pre účely zlepšenia našich webových stránok. Pomáhajú nám pochopiť ako návštevníci používajú naše stránky. Využívame systém Google Analytics s prepojením na Search Console. Údaje, ktoré zbierame, sú anonymné a nie je ich možné pripradiť k určitej osobe.

Marketingové cookies využívame za účelom reklamy. Reklamné súbory cookies (Google Adwords) zhromažďujú informácie pre lepšie prispôsobenie zobrazovanej reklamy, tzv. rekmarketing.

Vypnutie prispôsobenia reklám vo Facebook a v Google účte

Ak nesúhlasíte so zbieraním štatistických údajov pre marketing cez remarketingový kód Google AdWords, môžete si zbieranie údajov vypnúť v nastaveniach svojho užívateľského Google účtu, v časti Osobné informácie a súkromie » Nastavenie reklám » Prispôsobenie reklám.

Upozorňujeme, že vypnutím prispôsobenia reklám si užívateľ reklamy nevypne, len sa nebudú prispôsobovať jeho aktivitám na internete.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Údaje, ktoré zbierame, sú anonymné a nie je ich možné pripradiť k určitej osobe.