Od 1.7. - do 8.7. Akcia -10% a originál od pani Magdy Takácsovej

Narodila sa 4. 4. 1935 v Bratislave, kde absolvovala základnú školu. V rokoch 1953 - 1957 študovala na ŠUP v Bratislave na oddelení keramika u Prof. Luxa a Prof. Pajdhausera.

Po absolvovaní pracovala ako samostatná odborná pracovníčka na PFUK v Bratislave na Katedre mineralógie a petrológie.

Od roku 1981 samostatne tvorí.

Tvorba

Maga Takáčová začala svoju tvorbu v roku 1981. Nezaradila sa do žiadného vybraného umeleckého smeru. Svoju tvorbu zamerala na olejomaľby, pastely a pracuje tiež kombinovanou technikou. Stvárňuje svoje individuálne pohľady na krásu stvorenú Bohom, ktorú nachádza v prírode, ako posolstvo pre človeka na zamyslenie sa.

Svojim umeleckým postojom, nech už je to téma akákoľvek, sa vyjadruje k rozporom moderného veku, zobrazuje úvahy o zmysle života a dôsledkoch ľudských rozhodnutí.

Neskôr sa zamerala na duchovné pocity, ktoré sú vyjadrené v dielach: Stvorenie Sveta, Nový Jeruzalem, príchod do nového Izraela, Dielo prvého dňa, Dielo tretieho dňa, Nechajme sa niesť Kristovým svetlom, ktoré predstavila na svojej výstave v roku 2005 pri príležitosti svojho jubilea. Otvára nové možnosti, poukazuje na neútichajúcú radosť z tvorby a upozorňuje na dôležitosť tvorivej zodpovednosti.

Tvorí pre človeka a vlastné potešenie. Venuje sa aj tvorbe keramiky, ktorú študovala na ŠUP u pána profesora Luxa a profesora Paidhausera. Ako farnička a členka katolíckeho spoločenstva pri Ružinovskej farnosti kostola Vincenta de Paul, sa zúčastnuje niekoľkými dielami na tejto farnosti. V roku 2009 venovala tomuto kostolu ku sviatku Vianoc svoje dielo "Bethlehem" (olejomaľba).

Samostatne tvorí: komorná maľba, pastel, olej, akvarel, ilustračná kresba, špecifická technika maľba na sklo a keramika.

Pôsobí a žije v Bratislave.