Stanislav Kollárik

Profesor Arts

Narodil sa v Seredi v roku 1938. Maturoval na škole umeleckého priemyslu. Vysokoškolské výtvarné štúdium ukončil na VšP v Bratislave u profesora Eugena Lehockého absolventskou prácou krajinomaľby z okolia Banskej Bystrice a teoretickou diplomovou prácou „Slovenská ilustračná tvorba pre deti v rokoch 1918- 1945“.

Výtvarnej tvorbe sa venuje intenzívne už od skončenia štúdia na vysokej škole. Je dlhodobým členom slovenských výtvarných spolkov - Spoločnosť voľných výtvarných umelcov v rámci Slovenskej výtvarnej únie,. Výtvarní umelci západného Slovenska, Umelecká beseda slovenská.

K jeho výtvarnému a umeleckému dozrievaniu prispeli študijné pobyty v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Švajčiarsku, Maďarsku, Holandsku,  Bulharsku a inde.

V súčasnosti sa venuje výtvarnej tvorbe v experimentálnych kombinovaných technikách. Významnú časť jeho najnovšej tvorby tvorí vlastná interpretácia významných výtvarných umelcov ( Picasso, Dali, Vincent van Gogh) s následnou inštaláciou v prírode s automatickou subliminálnou maľbou.

Pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg na troch slovenských univerzitách: PF Univerzity Komenského, Slovenská Technická univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Stanislav Kollárik
Stanislav Kollárik