PaeDr. Silvia Fridrichová

akademická maliarka

Vysokoškolské štúdium ukončila na Pedagogickej fakulte v Nitre u profesora Jeleňáka. Vstup do profesionálneho výtvarného života v 70-tych rokoch je začiatkom autorkinej umeleckej tvorivosti., Silvia Fridrichová sa venuje vo svojej tvorbe prevažne maľbe kvetín, doménou sú kvetinové zátišia. Stvárňuje prírodné zákutia, architektúru rôznych svetových historických miest.

Popredné miesta zaberá figurálna kompozícia. Autorkine diela sa vyznačujú realistickým, komorným podaním s požívaním expresionistickej farebnosti a jej výrazových prostriedkov. Ako profesionálna výtvarníčka pôsobí v slovenskom výtvarnom umení 40 rokov.

Je členkou Slovenskej výtvarnej únie a Slovenského fondu výtvarných umení. Získala viacero ocenení za prínos v slovenskej výtvarnej kultúre a pedagogickej činnosti. Autorkine diela môžeme vidieť v 17 predajných galériách na Slovensku a v zahraničných galériách (Japonsko, USA, Mexiko, Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, Česko). Silvia Fridrichová patrí k najžiadanejším autorom na Slovensku.

PaeDr. Silvia Fridrichová
PaeDr. Silvia Fridrichová
PaeDr. Silvia Fridrichová