Darina Berková

Vyštudovala Strednú umeleckopriemyselnú školu v Bratislave (odbor reštaurátorstvo) a po jej ukončení v roku 1990 sa začala venovať voľnej tvorbe, ktorá je rozmanitá nielen svojim obsahom, ale aj výtvarnými disciplínami. Venuje sa olejomaľbe, pastelu, grafike, kresbe a knižnej ilustrácii. V roku 2006 ilustrovala básnickú zbierku B. Martináka Zápisky príliš osobné, ktorá bola nominovaná v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska. V roku 2007 ilustrovala prózu P. Glocka Tri lásky Terézie Vansovej a v roku 2009 básnickú zbierku Š. Kuzmu Mlčanie nepokoja. Usporiadala viacero samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom u odbornej aj laickej verejnosti. Uveďme aspoň tie z posledného obdobia: Galéria Drahomíra, Karlove Vary (2015), Galéria Bloom, Divín (2015), Café Eden, Devín (2014-2015), Honorárny konzulát SR, Eisenstadt (2014) Haus der Begegnung, Eisenstadt (2014), Dom umenia, Piešťany (2016).

Darina Berková
Darina Berková
Darina Berková
Darina Berková
Darina Berková